تبلیغات
نوشته هایی پیرامون سیل اخیر گلستان - خواسته های متحصنین
خواسته های متحصنین | عمومی ,

خواسته های متحصنین از وزارت کشاورزی در روز سه شنبه ۱۵/۶/۸۴

اصل پنجاهم قانون اساسی

در جمهوری اسلامی ، حفاظتِ محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه ی عمومی تلقی می گردد .از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است.

آیا از این گونه فعالیتهای مخرب در جنگلهای گلستان جلوگیری می شود؟(بقیه در ادامه مطلب)

 

 

 

      از مسئولان جنگلها و مراتع

در خواست پاسخ داریم:

. آ یا سیل گلستان طبیعی است یا نتیجه ی سوء مدیریت در حفاظت آبها؟

·        چرا در مناطق شمال کشور که سیل پدیده ای استثنایی بود ، اخیرا شاهد سیل های پی در پی هستیم ؟

·       پیش گیری بهتر از درمان است برای پیش گیری از وقوع سیلچه کاری انجام شده است ؟

·       در بهره برداری اقتصادی از جنگل ها آیا ارزش حفاظتی آنها در جلوگیری از وقوع سیل محاسبه شده است؟

·       چند نفر دیگر باید در سیل ها جان خود را از دست بدهند تا نبود توجیه اقتصادی در بهره برداری تجاری از جنگلها مشخص شود ؟!

از ماده ی ۶۹ قانون برنامه ی چهارم مصوب ۱۱/٦/٨٣

دولت مکف است... به :

الف) خروج دام از جنگل و سامان دهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه ی چهارم به میزان هفتاد درصد...

ب) کاهش پنجاه دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع ...

ج) اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد سطح حوزه های سدهای در دست اجرا ...

...

ح) پوشش کامل سوخت رسانی به عشایر، جنگل نشینان و روستاییان

ط) گسترش و مشارکت شوراهای روستایی و بسیج محلی در حفاظت از جنگل ها و مزاتع ...

ی) بهره برداری از جنگل صرفا بر اساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل ...

در این زمینه چه کارهایی صورت  گرفته و چه کارهایی در دست اجرا است؟

 

 

 

 

 

 


نوشته شده توسط جمعی از فعالان فرهنگی گرگان در پنجشنبه 24 شهریور 1384 و ساعت 01:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ سلام+ + سیل ها ی ایران طبیعی نیست+ خواسته های متحصنین+ + گزارش تحصن مقابل وزارت کشاورزی+ گزارش از سیل+ دادخواهی زیست محیطی+ + گزارش از سفر دوم+ + ۱۳شماره از یک فاجعه+ نامه به خبرگزاری ها+ نامه به روزنامه شرق+ نامه به روزنامه ها

صفحات: