تبلیغات
نوشته هایی پیرامون سیل اخیر گلستان - نامه به روزنامه ها
نامه به روزنامه ها | عمومی ,

به:           مدیر مسئول محترم روزنامه ها / هفته نامه ها

با سلام و دعای خیر

احتراما به پیوست دو صفحه گزارش خبری در " خصوص فعالیتها و مشکلات مربوط به طرحهای پیشگیری و کنترل سیل در استان گلستان" جهت انعکاس در آن رسانه ارسال می گردد./ض/16/۵

 

 

                                                 موید باشید

                                                   فاطمی

                                           رییس اداره روابط عمومی

                                                  

" بسمه تعالی "

براثر بارش های شدید روزهای 8 و 9 مرداد 84 استان گلستان مجددا شاهد وقوع سیل و به تبع آن خسارتهای جانی و مالی در استان گلستان بودیم.

وقوع سیل مرداد در سال 1384 پس از سیل های مخرب سالهای 80 و 81 نشان از وره ی بازگشت کمتر از دوساله بارشهای شدید در استان گلستان بویژه شرق آن دارد.

پس از وقوع سیل های 80 و 81 برای سازماندهی فعالیتهای پیش گیرانه طرحی توسط مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با همکاری معاونت آبخیزداری تدوین گردید که در آن اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت جهت پیشگیری و کنترل سیل در نظر گرفته شده است.

این طرح پس از تصویب هیئت محترم وزیران در سال 82 بصورت یک طرح 12 ساله تدوین و ابلاغ گردید.

جهت هماهنگی عملیات اجرایی طرح در محدوده ی سه استان سمنان – خراسان شمالی و گلستان ستادی در استان گلستان بدین منظور پیش بینی گردید که از همان زمان تا کنون فعال می باشد.

به استناد طرح مصوب پیش گیری و کنترل سیل حوزه ی سد گلستان می بایستی در طی سالهای 82-81 مبلغ 127 میلیارد ریال اعتبار جهت انجام عملیات برنامه ی کوتاه مدت و ضربتی طرح اختصاص می یافت که عملا در طی سالهای 82 و 83 تنها 5 میلیارد ریال معادل 40 درصد از اعتبارات به استان تخصص یافت.

باا توجه به وقوع سیلابهای گذشته در استان گلستان در سال 83 از رقم مصوب 35 میلیارد ریال تنها 6055 میلیون ریال معادل 3/17 درصد اعتبار تخصص یافته که این مبلغ کمترین درصد بین سه استان محدوده ی طرح می باشد.

با وجود این با تخصیص این اعتبار اندک تعداد 56  سازه ی خاکی بصورت ضربتی توسط جهاد کشاورزی استان گلستان در آبخیز بحرانی در طی دو سال احداث یافته و یا در دست احداث می باشد.

 به استناد شواهد و گزارشات موجود در سیل مرداد ماه سال 84 که در حوزه های گلیداغ و قرناوه بوقوع پیوسته در آبراهه ها و زیر حوضه های آبخیزرانی و سازه های کنترل سیل در آنها احداث گردیده است سیلاب خسارتی نداشته و یا شدت آن بسیا رکاهش یافته است.

ستاد اجرایی طرح نیز در سازمان جهاد کشاورزی فعال بوده و علیرغم نداشتن اعتبارات کافی به همت و تلاش مسئولین کارشناسان این سازمان در راستای رسیدن به اهداف طرح گامهای مهمی برداشته است که از ان جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- اجرای پروژه های کنترل سیل و رسوب در محدوده ی سیاسی سه استان سمنان – خراسان شمالی و گلستان و ایجاد هماهنگی بین این سه استان

- انجام مطالعات اجرایی در سطح 180000 هکتار از محدوده طرح که هم اکنون مراحل تصویب نهایی خود را طی میکند.

- هماهنگی اجرای پروژه های بیولوژیک و مکامیک فی ما بین ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری سه استان

- پیشنهاد عملیات اجرایی در برنامه ی بلند مدت و ...

این در حالی است که چنانچه مطابق برنامه های طرح مصوب اعتبارات کافی به این ستاد اختصاص یابد و توجه بیشترین مسئولین محترم به آبخیزداری در حوزه های سیل خیز استان جلب گردد می توان تا حدود زیادی از وقوع یا خسارات جانبی و مالی  سیلابهای استان جلوگیری کرد.

این آمادگی نیز در آبخیزداری استان گلستان وجود دارد که در صورت تامین منابع مورد نیاز اقدامات ضربتی و پیشگیرانه مطابق طرح مصوب را در محدوده ی سیل خیز استان با جدیت بیشتر ادامه داده تا انشاءا... در سالهای آینده شاهد وقوع چنین سیلابهایی نباشیم.

در خاتمه یاد آوری می گردد چنانچه مسئولین امر نسبت به تخصیص اعتبارات این طرح توجه بیشتری داشته باشند و در پروژه های در نظر گرفته شده مطابق برنامه زمانبندی پیش رود می توان انتظار داشت در طی سالهای آتی از میزان خسارت جانی و مالی جلوگیری نمود.  

 


نوشته شده توسط جمعی از فعالان فرهنگی گرگان در چهارشنبه 26 مرداد 1384 و ساعت 07:08 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ سلام+ + سیل ها ی ایران طبیعی نیست+ خواسته های متحصنین+ + گزارش تحصن مقابل وزارت کشاورزی+ گزارش از سیل+ دادخواهی زیست محیطی+ + گزارش از سفر دوم+ + ۱۳شماره از یک فاجعه+ نامه به خبرگزاری ها+ نامه به روزنامه شرق+ نامه به روزنامه ها

صفحات: